Hatodik nap


"Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s mentsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szivemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.

Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Fogadd irgal-mas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Űr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a telkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkűk illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen."

                        Szentolvasó az Isteni Irgalmasságboz