AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE


"Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét, haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek" (1075). Jézus, az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztésére buzdítva, anyai oltalmat ígért egy egész életre és a halál órájára. Különös ígéretet tett a papoknak: "A megrögzött bűnösök szavaikra bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmet adok, szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak" (1521).

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének és terjesztésének alapja az életpélda ennek a tiszteletnek szellemében, vagyis a gyermeki ráhagyatkozás Isten jóságára és erejére, és a felebaráti tevékeny szeretet.

"Azon lelkeknek - mondta Jézus - akik irgalmamat dicsérik, tiszteletét terjesztik, és más lelkeket felbátorítanak, hogy bízzanak irgalmamban, haláluk órája nem okoz majd rémületet. Ebben az utolsó harcban irgalmam fogja védeni őket" (1540).

                                  
*  *  *

"Ó, örök Szeretet! Azt kívánom, hogy minden teremtett lélek ismerjen meg téged. Szeretnék pap lenni, s a kétségbeesett, bűnös lelkeknek szünet nélkül hirdetném irgalmadat. Szívesen lennék misszionárius, és elvinném vad országokba a hit fényét, hogy ott is megismerjenek Téged a lelkek, s értük elemésztődve mártírhalált halhassak, mellyel te is meghaltál értem és értük. Ó, Jézus, tudom jól, hogy pap, misszionárius, prédikátor is lehetek, s mint mártír halhatok önmagam kiüresítése és az önmegtagadás által, az Irántad és a halhatatlan lelkek iránti szeretetből. A nagy szeretet a kis dolgokat is naggyá tudja változtatni (302).

Legfőbb kívánságom, hogy a lelkek mint örök boldogságukat ismerjenek fel téged.
Higgyenek jóságodban, s magasztalják végtelen irgalmadat" (305).