AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE


Az Úr Jézus kívánsága szerint Húsvét 2. vasárnapján kell ezt megülnünk, ami a megváltás Húsvéti misztériuma és az Irgalmasság ünnepe között fennálló szoros összefüggésre utal.

Az Irgalmasság ünnepe nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen tiszteljük ebben a titokban, hanem a kegyelem napja is minden ember számára, de különösen a bűnösöknek. Az Úr Jézus ehhez az ünnephez nagy ígéreteket fűzött. A legnagyobb ígéret azokra vonatkozik, akik e napon méltóan veszik magukhoz az Oltáriszentséget -ez az ígéret a "bűnök és az értük járó büntetés teljes elengedése", vagyis olyan kegyelem, amilyet csak a keresztség szentségében kaphat az ember. Ennek az ünnepnek nagysága abban áll, hogy mindenki, még azok is, akik még csak ezen a napon térnek meg, bármit kérhetnek Istentói, ha az megegyezik az ő akaratával.

"Azt kívánom, - mondta Jézus Fausztina nővérnek, -hogy a képet (...) Húsvét után az első vasárnapon (azaz Húsvét 2. vasárnapján) ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe (49). Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége; a kegyelmek egész tengerét árasztom minden leiekre, aki irgalmam forrásához közelít. Az a lélek, aki gyónáshoz és szentálclozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól. Ezen a napon nyitva állnak Isten zsilipjei, melyeken keresztül a kegyelmek folynak. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is (699). Az Irgalmasság ünnepe bensőmből fakadt az egész világ számára (1517) és könyörületességem mélységében van megerősítve". (420)

Az ünnepet kilenced készíti elő, amely az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének elmondásából áll (9 napon át, Nagypéntektől kezdve). Fausztina nővér Naplójában leíródott egy másik kilenced is, amelyet az Úr Jézus magánhasználatra diktált le Fausztina nővérnek és csak az ő személyére vonatkozó ígéretet fűzött hozzá. Azonban a hívek vallásosságból elvégezhetik ezt a kilencedet is, és ezért adunk neki helyet ebben a gyűjteményben.