POUZDANJE


Isus pozivlje grješni svijet na pouzdanje u njegovo milosrđe, te veli s. Faustini: "Plamenovi moga milosrđa potiču me, da spasim čovječanstvo. Te plamenove želim prenijeti na grješno čovječanstvo, da se probudi i obrati!"Isus naređuje s. Faustini da za utjehu najvećih grješnika napiše: "Najveći grješnici, prije ostalih smrtnika, imaju pravo na neizmjerno blago Moga milosrđa. Moja radost jesu duše, koje pozivlju na moje milosrđe. Njima dajem najveće milosti. Ne mogu kazniti najvećeg grješnika, ako zazove Moje milosrđe. Ako se kaje iskreno, dobiva oproštenje po Mome milosrđu".

Isus, Otkupitelj čovječanstva, pozivlje to čovječanstvo da se utječe Mome milosrđu prije nego stigne Njegova Pravda. Reče s Faustini: "Piši, prije nego dođem kao Sudac, otvaram najprije velika vrata Svoga milosrđa. Onaj, koji ne će da dođe k Meni na vrata Moga milosrđa, morat će iskusiti Moju pravdu!"

Sestra Faustina bila je prestrašena viđenjima i riječima Isusovim, koja su se odnosila na grijehe čovječanstva. Prestrašena, pitala se, kako Isus može podnositi tolike uvrede, koje mu nanose grješnici: "Prije kazne, od vječnosti kao i sada, produljujem vrijeme Svoga milosrđa, ali teško onome, koji ne iskoristi vrijeme Moje milosti. Tražit će to vrijeme kasnije, ali ga ne će naći. Tebi je dužnost, reče s. Faustini, ne samo da pišeš o mome milosrđu, nego da objaviš svijetu Moje milosrđe. Zovi sve duše na pouzdanje, jer želim sve spasiti. Izvor Moga milosrđa bio je otvoren kopljem, kad sam bio na Križu i predao Svoju dušu Ocu nebeskom. To bijaše za sve duše. Ni jednu jedinu nisam isključio!"