SLIKA ISUSOVOG MILOSRDA


Počevši od godine 1931., naš Gospodin Isus Krist, više puta se objavio poniznoj redovnici Faustini. Nakon što ju je poučio o pobožnosti prema Božjem milosrđu, zaželio je da širi tu pobožnost po svemu svijetu.

Prvi put milosrdni Krist ukazao se sestri Faustini 22. veljače 1931. u mjestu Plock (Poljska). Sestra Faustina piše: "Uvečer bijah u svojoj ćeliji i opazih Isusa u neobičnoj bjelini i sjaju. Podiže ruku na blagoslov, a lijevu ruku stavi na svoje Srce. Neznatno rastvorivši ogrtač na prsima, pokaza na sjajne zrake, jedne bijele, a druge crvene. Blještile su iz njegova Srca. U potresenosti i šutnji, promatrala sam veličanstveni prizor i mislila na veličinu Božju u Isusu. Noja duša bijaše potresena strahom i neobičnom radošću. Isus mi reče: "Priredi sliku i prikaži Mene ovakvog, kakvog Me sada vidiš, te na sliku stavi natpis: "Isuse, uzdam se u Te. Želim da se ta slika poštuje najprije u vašoj kapelici, a zatim da se to čašćenje raširi po svemu svijetu".

Sestri Faustini Isusje rastumačio sjajne zrake: "Zrake na slici označuju Krv i Vodu, što su izvirali iz dubine Moga milosrđa, nakon što Moje Srce bijaše probodeno kopljem, nakon Moje smrti na Križu. Bijele zrake označuju Vodu, koja čisti duše, a crvene zrake označuju Krv, koja daje život dušama. Štititi duše od stroge pravde Moga Oca nebeskoga. Sretan onaj, koji bude živio u zakloništu ovih zraka, jer neće strahovati od Božje srdžbe".

Tijekom Svoje Muke, Isus je prolio skoru svu Svoju Krv. U Svom Srcu na samrti ostade Mu tek nekoliko kapi. Božja Providnost je pustila da koplje otvori njegovo Srce i da isteče i zadnja kap njegove Krvi. Isus želi da taj znak njegove Ljubavi bude posebno poštivan i čašćen u pobožnosti prema Božjem milosrđu. Zato je preporučio sestri Faustini da napiše ovu kratku, strijelovitu molitvu i da se njome često služi: "Krvi i Vodo, što istekoste za nas iz Srca Isusova poput milosrdnog izvora, uzdam se u VAS"!

Isusje zaželio da se ispod napisu riječi: "Isuse, uzdam se u Te!"

Na Kristovu želju, da sestra Faustina objavi svijetu pobožnost prema Božjem milosrđu, s. Faustina će zdušno raditi na tom ostvarenju, jer se čovječanstvo udaljuje od Boga, od Krista, od Crkve. Zbog toga razloga, unatoč napretku civilizacije, ljudi su nesretni, na mukama su, nesložni su, podijeljeni su, kažnjeni su ratovima. Bog, da spasi čovječanstvo zalutalo, zastranjeno, poniženo pod teretom teških, smrtnh grijeha, šalje posebne opomene iz mjesta Gospinih ukazanja (Salette, Lurd, Fatima), da potakne svijet na pokoru, napose treba istaknuti opomenu, koju je dao s. Faustini sam Isus Krist, da bi došlo do obraćenja grješnog čovječanstva, da bi se čovječanstvo zaustavilo na putu izgubljenja. Isus je više puta rekao s. Faustini: "Čovječanstvo ne će naći mira ako se ne obrati s pouzdanjem u Božje milosrđe."