DZIEŃ TRZECI


Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:

„Dziś sprowadż Mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu Miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w Drodze Krzyżowej, były tą kroplą pociechy, wśród morza goryczy”.

Jezu Najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne, jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki, udziel im Swego błogosławieństwa i otaczaj je Swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

                         Koronka do Miłosierdzia Bożego.