První den


Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tím mě utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší.

Nejmilosrdnější Ježíši, jemuž je vlastní slitová-vat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše hříchy, ale na naši důvěru, kterou klademe ve Tvou nekonečnou dobrotu, a přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme Tě o to pro Tvou lásku, jež Tě pojí s Otcem a Duchem svatým.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo, které je uzavřeno v nejslitovnějším Ježíšově Srdci, a zvláště na ubohé hříšníky a pro jeho bolestné utrpení nám prokaž své milosrdenství, abychom všemohou-cnost Tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen.

                       Korunka k Božímu Milosrdenství.