Tretí deň


"Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, ony boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi nás do svojho najmilos-tivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa niekedy z neho vzdialili. Prosíme ťa o to pre tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí tvoje Srdce k nebeskému Otcovi.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na verné duše ako na dedičstvo svojho Syna, a pre jeho bolestné umučenie daj im svoje požehnanie a zahŕňaj ich ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby s celým zborom anjelov a svätých oslavovali tvoje nekonečné milosrdenstvo na večné veky. Amen. "

                          Korunka Božieho Milosrdenstva