Štvrtý deň


"Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje Srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do svojho milostivého Srdca duše neveriacich, ktoré ťa ešte nepoznajú, nech ich osvietia lúče tvojej milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali tvoje predivné milosrdenstvo, a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca.

Večný Otče, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše neveriacich a tých, ktorí ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Jeiišu, dôverujem v Teba Ježišovom Srdci.

Pritiahni ich svetlom Evanjelia. Tieto duše nevedia, akým velkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj oni oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen."

                         Korunka Božieho Milosrdenstva