Piaty deň


"Dnes mi priveď duše odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom mučení mi trhali telo i Srdce, ktorým je moja Cirkev. Keď sa opäť zjednotia s Cirkvou, hoja sa moje rany, a takto mi uľahčujú moje utrpenie.

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si dobro samo, ty neodmietaš svetlo tým, ktorí ťa prosia, prijmi do svojho najmilostivejšieho Srdca duše našich odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou, a nedovoľ aby sa ti stratili z príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali hojnosť tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše našich odlúčených bratov, zvlášť na tie, ktoré premárnili tvoje dobrá a zneužili tvoje milosti, tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehľaď na tieto ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú tvoje velké milosrdenstvo na večné veky. Amen."

                         Korunka Božieho Milosrdenstva