Šiesty deň


"Dnes mi priveď duše pokorné a tiché a duše malých detí, a ponor ich do môjho milosrdenstva, ony ma posilňovali, keď som podstupoval bolestné umučenie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosťje schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si nám povedal: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom...", prijmi do svojho najmilostivej-šieho Srdca duše tiché a pokorné a duše malých detí. Tieto duše privádzajú do nadšenia celé nebo a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie, sú voňavou kyticou pred Božím trónom, vôňou, ktorou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v tvojom najmilostivej-šom Srdci a neprestajne spievajú hymnus lásky a milosrdenstva na veky vekov.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše tiché, pokorné a duše malých detí, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sa najviac podobajú tvojmu Synovi a ich vôňa sa vznáša zo zeme a dosahuje Tvoj trón. Otče milosrdenstva a všetkého dobra, prosím ťa pre lásku a zaľúbenie, aké máš v týchto dušiach, žehnaj celému svetu, aby všetky duše spolu spievali na slávu tvojmu milosrdenstvu na večné veky vekov. Amen."

                         Korunka Božieho Milosrdenstva