Deviaty deň


"Dnes mi priveď ľahostajné duše, ponor ich do hĺbky môjho milosrdenstva. Tieto duše naj-bolestivejšie zraňujú moje Srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: 'Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane!' Pre neje poslednou nádejou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu."

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si milosrdenstvo samo, privádzam do príbytku tvojho milostivého Srdca ľahostajné duše. Nech sa v ohni tvojej čistej lásky zohrejú tieto zľadovatelé duše, ktoré sa podobajú mŕtvolám, a ktoré ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všetku moc svojho milosrdenstva, priti-ahni ich do svetla svojej lásky a obdaruj ich touto svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše, ktoré prebývajú v najmilostivej-šom Ježišovom srdci. Otče milosrdenstva, prosím ťa pre trpké umučenie tvojho Syna a pre jeho trojhodinové umieranie na kríži, dovoľ, aby aj oni oslavovali nekonečnú hĺbku tvojho milosrdenstva. Amen." (1209-1229).

                          Korunka Božieho Milosrdenstva