HODINA MILOSRDENSTVA


"Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je otvorené dokorán pre každú dušu (1572). Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet" (1320).

Pán Ježiš túži, aby sa každý deň uctievala hodina jeho umierania na kríži (tretia hodina popoludní), v ktorej - ako povedal - "sa dostalo milosti celému svetu: milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou" (1572). Túži, aby sa v tejto chvíli rozjímalo o jeho bolestnom umučení, lebo v tejto hodine sa najvýraznejšie prejavila Božia láska k ľuďom, aby zvelebovali a oslavovali Božie milosrdenstvo a pre zásluhy Kristovho umučenia prosili o potrebné milosti pre seba a celý svet, a zvlášť pre hriešnikov.

"Ak ti to dovolia povinnosti" - poúčal s.Faustínu -"snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak vojdi aspoň na chvíľu do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš vojsť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu" (1572).

Je to hodina - ako prisľúbil Pán Ježiš - v ktorej "vyprosíš všetko pre seba a druhých (1572). Neodopriem nič duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie" (1320).

Modlitba v hodine milosrdenstva je úzko spojená s treťou hodinou popoludní, treba sa obrátiť na Pána Ježiša a v prosbách sa odvolávať na cenu a zásluhy jeho bolestného umučenia.

                   Modlitby v hodine milosrdenstva

"Ó, Krv a Voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - dôverujem v teba" (187).

                                    * * *
Ó, Ježišu, ty si sa podobral na také strašné umučenie za nás jedine z lásky. Spravodlivosť tvojho Otca by bola uprosená jedným tvojím vzdychom, a všetko tvoje utrpenie a smrť sú jedine dielom tvojho milosrdenstva a nepochopiteľnej lásky. (...) Vo chvíli, keď si zomieral na kríži, obdaroval si nás večným životom.
Keď si dovolil prebodnúť svoj najsvätejší bok, otvoril si nám nevyčerpateľný prameň svojho milosrdenstva, dal si nám to najdrah šie, čo si mal, krv a vodu zo svojho Srdca. Hľa, všemohúcnosť tvojho milosrdenstva, z neho nám plynú všetky milosti." (1747)
.

                                               
* * *
"Ježišu, večná Pravda, Život náš, prosím ťa a žobrem o tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. Najsladšie Srdce môjho Pána, plné ľútosti a nekonečného milosrdenstva, prosím ťa za úbohých hriešnikov. Ó, najsvätejšie Srdce, prameň milosrdenstva, z ktorého tryskajú prúdy nepochopiteľných milostí na celý ľudský rod, prosím ťa o svetlo pre úbohých hriešnikov. Ó, Ježišu, spomeň si na svoje bolestné umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené tvojou drahocennou, najsvätejšou krvou.

O, Ježišu, keď rozjímam o veľkej hodnote tvojej krvi, teším sa z jej velkosti, lebo jedna kvapka by vystačila pre všetkých hriešnikov. (...) Ó, aká radosť horí v mojom srdci, keď vidím tvoju nepochopiteľnú dobrotu, ó, môj Ježišu. Túžim priviesť všetkých hriešnikov k tvojim nohám, aby oslavovali tvoje milosrdenstvo po všetky veky" (72).

                                    * * *
"Ó, Ježišu, rozpätý na kríži, prosím ťa, daj mi milosť, aby som vždy a všade vo všetkom verne plnila najsvätejšiu vôľu tvojho Otca. A keď sa mi bude zdať ťažké a namáhavé splniť Božiu vôľu, vtedy ťa prosím, Ježišu, nech mi z tvojich rán plynie sila a moc, a moje ústa nech opakujú: staň sa vôľa tvoja, Pane.

Ó, Vykupiteľu sveta, ktorý túžiš po spáse všetkých ľudí, ktorý v tak strašnej bolesti a mukách zabúdaš na seba, a myslíš na vykúpenie duší, najmilostivejší Ježišu, daj mi milosť zabúdať na seba, aby som celá žila pre duše, a tak ti pomáhala v diele vykúpenia, podľa najsvätejšej vôle tvojho Otca" (1265).

                                    * * *
"Dokonal si, Ježišu, ale pre duše vytryskol prameň života a otvorilo sa more milosrdenstva pre celý svet. Ó, prameň života, nekonečné milosrdenstvo Božie, obsiahni celý svet a vylej sa na nás" (1319).M