ŠÍRENIE ÚCTY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

"Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, chránim celý život ako nežná matka svoje nemluvňa, a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom" (1075). Pán Ježiš, povzbudzujúc k šíreniu úcty k Božiemu milosrdenstvu, im prisľúbil materinskú starostlivosť v celom živote a v hodine smrti. Zvláštne prisľúbenie dal kňazom. Povedal: "Ich slovo zasiahne aj zatvrdilých hriešnikov,keď budú hovoriť o mojom nekonečnom milosrdenstve, o milosti, ktorú mám pre nich vo svojom Srdci. Kňazom, ktorí budú hlásať a oslavovať moje milosrdenstvo, dám pre-divnú moc a dám silu ich slovám, a pohnem srdcia, ku ktorým prehovoria" (1521).

Podstatou úcty k Božiemu milosrdenstvu a apoštolátu je svedectvo života v duchu tejto pobožnosti, čiže v duchu detskej dôvery v Božiu dobrotu a všemo-húcnosť a činná láska k blížnemu.

"Všetky duše" - povedal Pán Ježiš - "ktoré budú zvelebovať moje milosrdenstvo, šíriť jeho úctu a povzbudzovať iné duše k dôvere v moje milosrdenstvo, nepocítia strach v hodine smrti. Moje milosrdenstvo ich bude chrániť v tomto poslednom boji" (1540).

"Ó, večná Láska, túžim, aby ťa poznali všetky duše, ktoré si stvoril. Keby som bola kňazom, ustavične by som hovorila o tvojom milosrdenstve hriešnikom, ktorí upadli do zúfalstva. Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery medzi divochov, aby ťa mohli spoznať aj tieto duše. Mohla by som pre ne zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre ne zomrel ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom, kazateľom, môžem zomrieť mučeníckou smrťou úplným sebazničením a sebazaprením z lásky ku tebe, Ježišu, a k nesmrteľným dušiam. Velká láska dokáže malé veci zmeniť na veľké (302). Mojou najväčšou túžbou je, aby ťa duše spoznali - že ty si ich večným šťastím, aby uverili v tvoju dobrotu a oslavovali tvoje nekonečné milosrdenstvo" (305).